Audit si Certificare ISO 37001 si ISO 37002

In cadrul demersului de certificare ISO 37001 si/sau ISO 37002, un sistem de management anti-mită reprezintă un cadru complet al proceselor, politicilor și procedurilor determinate pentru a se asigura că o organizație poate satisface în mod corespunzător toate cerințele specifice în vederea atingerii obiectivelor anti-mita si de prevenire si combatere a coruptiei.

Prin certificarea anti-mită, Anti-Bribery Synergy oferă în calitate de organism de evaluare a conformității acreditat si independent o “garanție scrisă”, respectiv un certificat, o atestare din partea unei părți terțe a faptului ca un sistem de management evaluat îndeplinește cerințele standardului de referință.

O organizație decide să aplice pentru o astfel de certificare în condițiile în care aceasta este o condiție contractuală sau de reglementare (de ex. participare la licitații publice, legislație etc.) sau doar pentru a beneficia de suportul și sprijinul unui sistemului validat si standardizat în satisfacerea cerințelor partilor interesate prin dovedirea aplicării cu succes a anumitor prescripții de ținere sub control a proceselor, activităților sau operațiilor specifice.

Procesul de certificare constă într-un audit complet si in profunzime al sistemului de management al unei entități în raport cu cerințele unui standard sau cod specific (de ex. ISO 37001:2016, ISO 37002:2021 etc.). După ce organizația a parcurs cu succes toate etapele și a rezolvat toate neconformitățile identificate pe parcursul procesului de evaluare, Anti-Bribery Synergy emite un certificat cu valabilitate de 3 ani prin care se confirmă faptul ca sistemul de management al clientului îndeplinește toate cerințele standardului. Valabilitatea este confirmată pe parcursul celor 3 ani prin audituri periodice de supraveghere in vederea validarii faptului ca prevederile anti-mită sunt mentinute in continuare în mod corespunzător.

Activitatea de evaluare a conformității in raport cu standardul ISO 37001 si/sau ISO 37002 poate include următoarele faze:

  • audit de certificare inițială – etapa 1
  • audit de certificare inițială – etapa 2
  • audit de supraveghere 1 (12 luni de la data certificarii initiale)
  • audit de supraveghere 2 (24 luni de la data certificarii initiale)
  • acțiuni de urmărire a închiderii neconformităților
  • audit extraordinar
  • extindere sau reducere domeniu de certificare
  • suspendare sau anulare a certificatului.