QSCERT, raportare prin canale interne

DESPRE QSCERT

QSCert® este un organism de certificare independent și multinaţional, specializat pe certificarea sistemelor de management care îndeplinesc cerinţele standardelor internaţionale de referinţă în domeniu: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013, ISO 20001,ISO 22000 HACCP, FSSC 22000, ISO 3834, ISO 37001:2016, si din anul 2021 ofera servicii  de protectie a avertizorilor conform DIRECTIVEI (UE) 2019/1937 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, careia statele membre vor fi obligate a se conforma  până la data de  17 decembrie 2021.

Obligativitatea de a institui canale interne & externe de raportare

Statele membre (inclusiv Romania)  asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 17 decembrie 2021. Astfel, entitățile juridice din sectorul privat și din sectorul public instituie canale și proceduri pentru raportarea internă care trebuie să permită lucrătorilor entității respective să efectueze raportări privind informații referitoare la încălcări.

  • Presoane juridice

Se aplică entităților juridice din sectorul privat care au cel puțin 50 de lucrători.

  • Domeniul de aplicare personal
  • Prezenta directivă se aplică persoanelor care efectuează raportări care lucrează în sectorul privat sau în sectorul public și care au obținut informații referitoare la încălcări într-un context profesional, inclusiv, cel puțin, următoarelor tipuri de persoane:

(a) persoanele care au statut de lucrător, în înțelesul articolului 45 alineatul (1) din TFUE, inclusiv funcționarii publici;

(b) persoanele care desfășoară o activitate independentă, în înțelesul articolului 49 din TFUE;

(c) acționarii și persoanele care fac parte din departamentul administrativ, din organul de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;

(d) orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea contractanților, a subcontractanților și a furnizorilor.

  1. e) persoanelor care efectuează raportări în cazul în care acestea raportează sau divulgă public informații referitoare la încălcări obținute într-un raport de muncă care s-a încheiat între timp.
  2. f) persoanelor care efectuează raportări al căror raport de muncă nu a început încă, în cazul în care informațiile referitoare la încălcări au fost obținute în timpul procesului de recrutare sau al altor negocieri precontractuale.
  3. g) facilitatorilor;
  4. h) persoanelor terțe care au legături cu persoanele care efectuează raportări și care ar putea să sufere represalii într-un context profesional, cum ar fi colegi sau rude ale persoanelor care efectuează raportări;
  5. i) entităților juridice pe care persoanele care efectuează raportări le dețin, pentru care aceste persoane lucrează sau cu care au alte tipuri de legături într-un context profesional.

SERVICIILE QSCERT

Punem la dispozitia clientilor nostri Canalul intern QSC necesar conformarii entitatilor juridice la cerinte impuse de prezenta Directiva, mai exact punerea la dispozitia Beneficiarului a unei linii telefonice sau un alt sistem de mesagerie vocală în care conversațiile sunt înregistrate, urmata de documentarea raportarii orale în unul dintre următoarele moduri:

(a) prin efectuarea unei înregistrări a conversației într-o formă durabilă și accesibilă

(b) printr-o transcriere completă și exactă a conversației

 

AVANTAJE

 
Prin Canalul Intern_Qsc pe care il punem la dispozitia companiei Dvs, veți respecta regulamentul, veți incuraja raportarea deschisă, veți rezolva cazuri de coruptie și  – CEL MAI IMPORTANT, veți proteja persoanele care sunt gata să ia măsuri.

 
Solutiile noastre sunt concepute, instituite și gestionate astfel încât să garanteze integritatea și confidențialitatea informațiilor și să împiedice accesul membrilor neautorizați ai personalului din cadrul autorității competente.

Solutiile noastre permit stocarea durabilă a informațiilor pentru a permite efectuarea de investigații suplimentare.

CONTACT

Noua legislație va fi pusă în aplicare în toate țările UE începand cu luna Decembrie 2021. Nu așteptați până în ultimul moment,  permiteți-ne să vă ajutăm organizația să ia măsuri și să fim bine pregătiți în prealabil. Experții noștri sunt bucuroși să discute mai detaliat despre procesul de denunțare, așa că va invitam sa completați formularul de pe pagina de contact și vom fi în contact cu dvs. în curând.

Intrebari & Raspunsuri

Când se vor lua măsuri conform Directivei UE privind denunțarea?

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 17 decembrie 2021 (sursă: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri = CELEX: 32019L1937 & de la = EN).

Ce este considerat un canal în sistemul dvs.?

Un canal din modulul nostru este o linie telefonica securizata pusa la dispozitia Dvs in schimbul unui aboanment lunar. Putem crea canale separate pe baza nevoilor dvs. pentru diferite tipuri de rapoarte de denunțare (hărțuire vs. spălare de bani), pentru angajați și furnizori externi de servicii, pentru consumatori etc.

Cum este protejat anonimatul denunțătorului în sistemul dvs.?

Observațiile sunt trimise prin canale securizate de avertizare. După raportarea observației, denunțătorul primește acreditări anonime pentru a oferi informații suplimentare despre caz printr-un dialog anonim. Mai mult, nu stocăm metadatele niciunei imagini sau atașamente, iar detaliile adresei IP ale reporterului nu sunt vizibile pentru nimeni.

Author:

%d blogeri au apreciat: