Măsuri anti-mită în contradicție cu prevederi legale

Datorită existenței unor sincope în legislația în vigoare, poate deveni o îngrădire a drepturilor pacientului inițiativa prin care o unitate medicală solicită unui pacient o declarație prin care ia la cunostintă obligativitatea de a nu oferi “alte plăți suplimentare personalului medical sau oricărei alte categorii de angajați ai spitalului”.

Cu toate că măsura propusă (detalii aici) de către Spitalul Județean de Urgență Bistrița este în mod incontestabil lăudabilă prin scopul ei nobil, respectiv acela de a preveni plățile informale în spitale, aceasta intră însă într-o contradicție nefericită cu legislatia în domeniu, respectiv LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului, unde la articolul 34 alineatul 2 se specifică destul de clar faptul că “(2) Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donații, cu respectarea legii.” Desi inițial am crede că sintagma “cu respectarea legii” clarifică enunțul, în practică nu există circumstanțe reale și legale în care un pacient “poate oferi ANGAJAȚILOR … plăți suplimentare sau donații”. Este evident că această exprimare se află într-o relație antagonică cu prevederile Codului Penal în ceea ce privește primirea și darea de mită.

Totuși, acest drept al pacientului este statutat încă din anul 2003 iar ultima formă consolidată este disponibilă din data de 28.07.2019, dar până în prezent nu a fost luată în considerare revizuirea textului acestei prevederi legale.

Astfel, este evident cum o initiativă remarcabilă poate fi sortită unui eșec încă din fașă în lipsa punerii în concordanță a unor reglementări clare care sa o sustină pentru a deveni realitate.

Anti-Bribery Synergy recomandă ca demersuri în favoarea eliminării mitei în unitățile medicale să aibă loc prin respectarea anumitor etape în cadrul proiectării și implementării unui sistem de management anti-mită în conformitate cu standardele internaționale în vigoare, i.e. ISO 37001:2016. Subliniem necesitatea formării unei echipe multidisciplinare care să țină cont de informații inițiale provenite de la diferitele părți interesate (e.g. pacienți, sindicate, autorități, consultanți în prevenire și combatere corupție, auditori anti-mită etc.). În contextul sensibilității unui astfel de subiect, este esențial ca această echipă sa aibă experiența practică necesară și capacitatea de a sesiza interdependența între reglementări interne și prevederi legale aplicabile, precum și modul în care poate fi asigurat un echilibru practic din perspectiva raportului deziderat/mijloace disponible.

Author: